Fiskeutstyr

Stjørdalselva - en av Norges 10 beste lakseelver

 

Stjørdalselva er en 50 km lang elv i Nord-Trøndelag som strekker seg fra svenskegrensen i Meråker kommune til Trondheimsfjorden i Stjørdal kommune – like ved Trondheim lufthavn, Værnes.

Stjørdalselva hadde sitt utløp mellom Tangen og Sutterøya inntil slutten av femtiårene. Da ble det gravd nytt utløp tvers gjennom Langøra slik at flyplassen kunne utvides over det gamle elveleiet.

Fiske

Stjørdalselva er en av de beste lakseelvene i Midt-Norge og kan by på en lakseførende strekning på totalt 48 km, hvorav 34 km er i Stjørdal kommune og 14 km i Meråker kommune. Hvert år blir det tatt store mengder smålaks, og storlaksen holder en størrelse på 6-15 kg.

Laksefisket i Stjørdalselva har lange tradisjoner, der blant annet engelske adelsmenn utøvde sin edle sport i store deler av elva helt tilbake til midten på 1800-tallet.